Kosten behandeling van aanvraag

De kosten voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning bedraagt € 45.000.
De vergoeding die is verschuldigd voor de behandeling van een aanvraag tot wijziging van een vergunning bedraagt € 500, voor zover de aanvraag is gericht op een administratieve wijziging van de
vergunning.

Categorie: Kosten aanvraag