Amendement Mei Li Vos Jeroen van Wijngaarden

Op 4 januari 2016 hebben Mei Li Vos en Jeroen Van Wijngaarden enkele amendementen ingediend zodat het kansspelbelasting tarief voor zowel online als offline gokken gelijk wordt. Er was vooral vanuit de offline sector grote kritiek op de NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG van 16 december 2015 geschreven door Klaas Dijkhoff waarin wederom door de staats secretaris werd gesteld dat online goksector zou worden beloond met 20% ksb en dat de offline op 29% ksb zou blijven.

Mei Li Vos en Jeroen van Wijngaarden stellen dat niet vaststaat of tariefdifferentiatie het beoogde effect kan bereiken en dat de differentiatie bovendien kan leiden tot ongelijke behandeling. Beide parlementariers achten het gewenst dat het tarief van de kansspelbelasting van 29% met 4%-punten binnen of uiterlijk na drie jaar daalt naar 25%, mits de totale meeropbrengsten van de kansspelbelasting uit landge-bonden kansspelen en kansspelen op afstand afdoende zijn om een tariefdaling te dekken.